Laman Utama BNM  >  BNM LINK   >  Perkhidmatan di LINK English
 

Perkhidmatan yang terdapat di Bank Negara Malaysia LINK

  • Menerima pertanyaan am dan aduan orang ramai dalam hal-hal yang berkaitan dengan sektor kewangan;

  • Menyediakan maklumat berkenaan aspek pengawalseliaan produk dan perkhidmatan perbankan dan insurans, pembiayaan PKS, perbankan Islam dan takaful serta pentadbiran pertukaran asing;

  • Menerima permohonan yang berkaitan dengan pentadbiran pertukaran asing dan memberikan maklumat serta penjelasan mengenai perkara yang berkaitan dengan pentadbiran pertukaran asing;

  • Rujukan bagi maklumat kredit peribadi melalui Sistem Maklumat Rujukan Kredit Pusat (CCRIS);

  • Menukar wang kertas yang rosak; dan

  • Jualan penerbitan Bank Negara Malaysia.

Penerbitan Bank Negara Malaysia

Bank Negara Malaysia menerbitkan pelbagai buletin statistik dan ekonomi, serta Laporan Tahunan dan juga penerbitan dalam bentuk CD-ROM. Harga bagi penerbitan tersebut boleh didapati di Kaunter Penerbitan di Bank Negara Malaysia LINK.