Laman Utama BNM  >  BNM LINK   >  Kemudahan di LINK English
 

Kemudahan maklumat yang terdapat di Bank Negara Malaysia LINK

  • Buku kecil/risalah mengenai program pendidikan pengguna seperti InfoPerbankan dan InfoInsurans, dan peraturan pentadbiran pertukaran asing;

  • Kios layan diri yang menyediakan maklumat dan soalan lazim dalam bidang perbankan, insurans serta perkara-perkara lain yang di bawah bidang kuasa Bank Negara Malaysia;

  • Terminal layan diri untuk memasuki dan melayari kandungan dalam laman web seperti InfoPerbankan dan InfoInsurans;

  • Ruang pameran tetap yang mempamerkan sejarah sumbangan Bank Negara Malaysia ke arah pembinaan negara semenjak penubuhannya pada lewat tahun 1950-an; dan

  • Pameran topikal yang memberikan fokus pada aspek perbankan, insurans, perbankan Islam dan takaful, PKS serta isu-isu kewangan yang lain.