LIHAT LAGI

Perkembangan Terkini

Perkembangan terkini dari Bank

Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2016

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Read More

Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 2016

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Read More

Nasihat kepada Orang Ramai Mengenai Aplikasi Mudah Alih untuk Penjagaan Kesihatan dan Perbelanjaan Perubatan

Bank Negara Malaysia telah mendapat maklumat bahawa Life Engineering iaitu sebuah program yang terdiri daripada aplikasi mudah alih untuk penjagaan kesihatan dan perbelanjaan perubatan telah dilancarkan baru-baru ini oleh Crowd Care Sdn. Bhd.

Read More

Buletin RINGGIT (Keluaran Februari 2017) kini boleh dimuat turun

RINGGIT merupakan penerbitan usaha sama FOMCA dan Bank Negara Malaysia. Kerjasama ini membolehkan jangkauan yang lebih luas dalam usaha untuk meningkatkan kesedaran pengguna kepada tahap yang lebih tinggi terhadap isu-isu kewangan. Artikel utama pada keluaran ini ialah Tip Perbelanjaan Terhadap PETROL.

Read More

Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 15 Mac 2017

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD94.9 bilion (bersamaan dengan RM425.5 bilion) pada 15 Mac 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 8.3 bulan import tertangguh dan ialah 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.

Read More

Kekosongan Jawatan Konstabel (Unit Khas) - Perkhidmatan Polis Bantuan, Bank Negara Malaysia

Bank Negara Malaysia ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan seperti dinyatakan di bawah untuk memohon jawatan Konstabel (Unit Khas) dalam Perkhidmatan Polis Bantuan di Jabatan Pengurusan Keselamatan Organisasi

Read More

Kekosongan Jawatan Konstabel - Perkhidmatan Polis Bantuan, Bank Negara Malaysia

Bank Negara Malaysia ingin mempelawa warganegara Malaysia yang berkelayakan seperti dinyatakan di bawah untuk memohon jawatan Konstabel dalam Perkhidmatan Polis Bantuan di Jabatan Pengurusan Keselamatan Organisasi

Read More

Kenyataan oleh Jawatankuasa Pasaran Kewangan: Perbincangan Meja Bulat Mengenai Pembangunan Pasaran Bon

Jawatankuasa Pasaran Kewangan telah mengadakan perbincangan Meja Bulat mengenai Pembangunan Pasaran Bon Domestik pada 10 Mac 2017 di Sasana Kijang. Tujuan perbincangan ini adalah untuk menilai perkembangan pasaran dan memberi maklumat terkini serta membincangkan inisiatif untuk terus membangunkan pasaran bon Malaysia.

Read More

Kerjasama Strategik antara Bank Negara Malaysia, Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia dan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

Bank Negara Malaysia (BNM), Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dan Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (LHDNM) akan meningkatkan kerjasama strategik dalam usaha mencegah jenayah kewangan, rasuah dan pengelakan pada cukai. 

Read More

Paparan Utama

Kandungan disarankan sebagai rujukan

Pembiayaan Mikro

A sustainable microfinance scheme, where participating financial institutions offer microfinance products that are easy, fast and convenient to micro enterprises with viable businesses.

Read More

Financial Fraud Alert

Don't be a victim. Protect yourself from financial scams. Find out more about illegal financial schemes and how to avoid being a victim.

Read More

Museum and Art Gallery Bank Negara Malaysia

An informal and interactive venue for learning about the importance of numismatics, economics, Islamic banking and financial planning.

Read More

AML/CFT

Find out more about Money Laundering & Terrorism Financing

Read More

Ringgit

RINGGIT is a joint-effort publication between FOMCA and Bank Negara Malaysia. This collaboration creates greater outreach in our effort to improve the consumer awareness on financial issues.

Read More

Shariah Advisory Council of the Bank

The authoritative body in ascertainment of Shariah matters relating for Islamic financial business in Malaysia.

Read More