Lain-lain

> Scholarship
 

Capaian pintas :  Borang Permohonan  |  Biasiswa Pra-Universiti, Program Persediaan Luar Negara  |  Biasiswa Ijazah Pertama  |  Sarjana / Kedoktoran (PhD)  

BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN DALAM BIDANG:

 • Ekonomi
 • Kejuruteraan Kewangan
 • Perakaunan
 • Sains Aktuari
 • Perbankan dan Kewangan
 • Kewangan Korporat
 • Perbankan dan Ekonomi Islam
 • Undang-Undang
 • Undang-Undang Syariah
 • Teknologi Maklumat
 • Matematik
A. BIASISWA PRA-UNIVERSITI, PROGRAM PERSEDIAAN LUAR NEGARA
(Permohonan ditutup)
 • A-LEVEL, AMERICAN FOUNDATION PROGRAM, AUSTRALIAN MATRICULATION, INTERNATIONAL BACCALAUREATE DIPLOMA PROGRAMME

Kelayakan Minimum

 • Lulus peperiksaan SPM 2008 dengan mendapat sekurang-kurangnya 8 1A
 • Berumur tidak melebihi 19 tahun pada 1 Julai 2009

Kelayakan Tambahan

 • Penguasaan Bahasa Inggeris yang baik dari segi penulisan dan lisan
 • Fleksibel, versatil dan mempunyai semangat berpasukan yang tinggi
 • Cemerlang di dalam aktiviti ko-kurikulum dan sukan

Tajaan ke peringkat Ijazah Pertama (Kepujian) di universiti-universiti luar negara akan diberikan sekiranya memenuhi kriteria yang ditetapkan.

B. BIASISWA IJAZAH PERTAMA (KEPUJIAN)
(Permohonan ditutup)
 • UNIVERSITI-UNIVERSITI DALAM DAN LUAR NEGARA

Kelayakan Minimum

Lulus dan memenuhi salah satu kriteria di bawah:

 • STPM / A-Level ? Mendapat sekurang-kurangnya 2 A dan 1 B ; atau
 • Diploma / Matrikulasi ? Mendapat Purata Agregat Nilai Gred Keseluruhan (CGPA) sekurang-kurangnya 3.50 ; atau
 • Australian Matriculation ? Mendapat sekurang-kurangnya TER 85% ; atau
 • American Foundation Program ? Mendapat sekurang-kurangnya 1200 bagi SAT1 ;
 • Bagi calon-calon yang sedang menuntut di peringkat Ijazah Pertama ? Mendapat sekurang-kurangnya CGPA 3.50 dalam peperiksaan yang terbaru.

dan

 • Lulus peperiksaan SPM dengan kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 • Berumur tidak melebihi 25 tahun pada 1 Julai 2009
 • Telah atau akan ditawarkan dalam tahun 2009 untuk mengikuti kursus Ijazah Pertama (Kepujian) di universiti-universiti yang diiktiraf sama ada di dalam atau luar negara

Kelayakan Tambahan

 • Penguasaan Bahasa Inggeris yang baik dari segi penulisan dan lisan
 • Fleksibel, versatil dan mempunyai semangat berpasukan yang tinggi
 • Cemerlang di dalam aktiviti ko-kurikulum dan sukan
C. SARJANA / KEDOKTORAN (PhD)
( Permohonan akan ditutup pada hari Khamis, 30 April 2009)
 • DALAM DAN LUAR NEGARA

Kelayakan Minimum

 • Mendapat keputusan Kelas Pertama Ijazah Pertama (Kepujian) / Ijazah Sarjana atau yang setaraf daripada universiti-universiti diiktiraf di dalam atau luar negara
 • Mengambil kursus yang memberi nilai tambah kepada fungsi dan peranan Bank Negara Malaysia
 • Berumur tidak melebihi 30 tahun bagi Ijazah Sarjana dan 35 tahun bagi Ijazah Kedoktoran pada 1 Julai 2009

dan

 • Lulus peperiksaan SPM dengan kepujian dalam matapelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris
 • Telah atau akan ditawarkan dalam tahun 2009 untuk mengikuti kursus Ijazah Sarjana / Kedoktoran di universiti-universiti yang diiktiraf sama ada di dalam atau luar negara.

Mereka yang memenuhi kriteria dikehendaki menghantar permohonan bertulis kepada Seksyen Biasiswa, Bank Negara Malaysia dan melampirkan dokumen-dokumen berikut:

 • Butir-butir diri
 • Salinan keputusan yang disahkan bagi Ijazah Pertama / Ijazah Sarjana
 • Surat sokongan daripada Universiti-universiti terdahulu atau terkini
 • Satu (1) muka surat ringkasan pengkhususan yang akan diambil

Calon-calon yang sedang menuntut di peringkat Ijazah Sarjana atau Kedoktoran (PhD) di universiti-universiti yang diiktiraf sama ada di dalam atau di luar negara juga adalah layak untuk memohon.

Tarikh Tutup Permohonan

 • Prauniversiti : 7 hari selepas keputusan SPM 2008 diumumkan
 • Ijazah Pertama : 10 April 2009
 • Ijazah Lanjutan : 30 April 2009

Nota: Hanya Calon-Calon Yang Disenarai Pendek Sahaja Akan Dihubungi.

 
 
Bookmark and Share
Last Updated Date : 14 April 2009
 

Stay connected

FacebookFacebook
Engage with us
TwitterTwitter
Follow our latest updates
 
 

Best viewed 1024 x 768 with Internet Explorer 7.0 and Mozilla Firefox 3+
Total of Unique Visitor Since 1st January 2010 :
Last Updated Date : 30 January 2015