Cetak       Kongsi


Mengenai BNM

Ahli Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah Bank terdiri daripada sepuluh ahli dan bertanggungjawab untuk mengawasi pengurusan dan operasi Bank serta mengkaji semula prestasi Bank dalam usaha melaksanakan mandatnya. Anggota ex officio Lembaga ialah Gabenor, Timbalan Gabenor dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Ahli Lembaga Pengarah lain terdiri daripada pemimpin-pemimpin ternama yang mempunyai pengalaman yang luas dalam sektor awam dan swasta.  Semua anggota, kecuali Timbalan Gabenor, dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Timbalan Gabenor dilantik oleh Menteri Kewangan.  Lembaga Pengarah, dikehendaki mengikut statut, bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Ahli Lembaga Pengarah pada masa ini ialah:

 

  

   

Gabenor dan Pengerusi

Nor Shamsiah binti Mohd Yunus

P.M.W.
   

Timbalan Gabenor

Shaik Abdul Rasheed bin Abdul Ghaffour, FCB

P.M.W.
   

Timbalan Gabenor

Chew Cheng Lian, FCB

   

Ahmad Badri bin Mohd Zahir  

D.S.D.K, D.P.S.M , S.A.P 

Ketua Setiausaha Perbendaharaan

   

N. Sadasivan a/l N.N Pillay

D.P.M.P., J.S.M., K.M.N.

Ahli Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga

   

Dr. Sulaiman bin Mahbob

P.S.M., P.J.N., S.S.A.P., D.J.B.S., J.S.M., S.M.J., P.M.P., K.M.N., A.M.N.

Pengerusi Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga

   

Siti Norma binti Yaakob

P.S.M., S.P.T.J., D.S.N.S., J.S.M.

Ahli Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Risiko Lembaga

   

Lim Haw Kuang

P.N.B.S.

Pengerusi Jawatankuasa Risiko Lembaga

   

Wee Hoe Soon @  Gooi Hoe Soon 

D.S.P.N 

Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Risiko Lembaga

   

Sulaiman bin Mustafa 

D.P.M.T 

Ahli Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Risiko Lembaga