Cetak       Kongsi


Mengenai BNM

Ahli Lembaga Pengarah

Lembaga Pengarah Bank terdiri daripada sebelas ahli dan bertanggungjawab untuk mengawasi pengurusan dan operasi Bank serta mengkaji semula prestasi Bank dalam usaha melaksanakan mandatnya. Anggota ex officio Lembaga ialah Gabenor, Timbalan Gabenor dan Ketua Setiausaha Perbendaharaan. Ahli Lembaga Pengarah lain terdiri daripada pemimpin-pemimpin ternama yang mempunyai pengalaman yang luas dalam sektor awam dan swasta.  Semua anggota, kecuali Timbalan Gabenor, dilantik oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. Timbalan Gabenor dilantik oleh Menteri Kewangan.  Lembaga Pengarah, dikehendaki mengikut statut, bermesyuarat sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan.

Ahli Lembaga Pengarah pada masa ini ialah:


   

Gabenor dan Pengerusi

Muhammad bin Ibrahim


P.J.N. (Per), S.J.M.K. (Kel), S.P.M.S. (Sel), D.P.M.S. (Sel)
   

Timbalan Gabenor

Dr. Sukudhew Singh

   

Timbalan Gabenor

Shaik Abdul Rasheed bin Abdul Ghaffour

 

   

Ketua Setiausaha Perbendaharaan

Dr. Mohd Irwan Serigar bin Abdullah

P.S.M., S.P.S.K., S.S.A.P., D.C.S.M., D.P.S.K., D.I.M.P., S.A.P.
   

N. Sadasivan a/l N.N Pillay

D.P.M.P., J.S.M., K.M.N.

Pengerusi Jawatankuasa Risiko Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga

   

Dr. Sulaiman bin Mahbob

P.S.M., P.J.N., S.S.A.P., D.J.B.S., J.S.M., S.M.J., P.M.P., K.M.N., A.M.N.

Pengerusi Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Risiko Lembaga

   

Chin Kwai Yoong

P.M.W.

Pengerusi Jawatankuasa Audit Lembaga dan Ahli Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga

   

Dr. Yusof bin Basiran

P.S.M., P.J.N., J.M.N.

Ahli Jawatankuasa Audit Lembaga

   

Siti Norma binti Yaakob

P.S.M., S.P.T.J., D.S.N.S., J.S.M.

Ahli Jawatankuasa Tadbir Urus Lembaga

   

Lim Haw Kuang

P.N.B.S.

Ahli Jawatankuasa Risiko Lembaga

   

Lee Yeow Chor

D.S.A.P.

Ahli Jawatankuasa Risiko Lembaga