Cetak       Kongsi


Keputusan Majlis Penasihat Shariah

Release Date: 05 Sep 2017

Majlis Penasihat Shariah (MPS) Bank Negara Malaysia pada mesyuarat ke-178 telah memutuskan bahawa kontrak qard secara insidental boleh dilakukan melalui kaedah unjuk terima (mu`atah) dan fleksibiliti boleh diberikan oleh pihak pengawal selia untuk membenarkan institusi kewangan Islam (IKI) melaksanakan kontrak qard tersebut, tanpa memerlukan sebarang dokumentasi qard.


Lihat lagi >>


© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.