Cetak       Kongsi


Pentadbiran Pertukaran Asing

Serahan Permohonan dan Laporan

Serahan Permohonan

Borang permohonan untuk kelulusan dan pendaftaran berhubung dengan perkara pentadbiran pertukaran asing boleh diserahkan secara dalam talian melalui laman sesawang ini.
 
Serahan Laporan Eksport Barangan

Laporan suku tahunan eksport barangan juga boleh diserahkan secara dalam talian melalui laman sesawang ini.
Maklumat perhubungan untuk pertanyaan mengenai perkara yang berkaitan dengan serahan dalam talian adalah seperti yang berikut:

E-mel:ecams_jppa@bnm.gov.my
Telefon:60 (3) 2698 8044 Sambungan: 8486, 8982Nota: Sistem permohonan dan pelaporan disediakan secara dalam talian dari pukul 7:00 pagi hingga 9:00 petang pada hari Ahad hingga Jumaat dan 9:00 pagi hingga 9:00 petang pada hari Sabtu.