Cetak       Kongsi


Pentadbiran Pertukaran Asing

Hubungi kami

Untuk maklumat lanjut dan pertanyaan mengenai peraturan pentadbiran pertukaran asing:

Pusat Perhubungan Telelink BNM:1300-88-5465

E-mel: bnmtelelink@bnm.gov.my
 
ATAU
 
Pengarah
Jabatan Pentadbiran Pertukaran Asing
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn
50480 Kuala Lumpur

Faks:60 (3) 2693 7732