Cetak       Kongsi


Pentadbiran Pertukaran Asing

Nota Maklumat bagi Sukuk dan Bon

Nota maklumat bersama ini menggariskan keperluan bagi terbitan dan langganan sukuk dan bon dalam denominasi ringgit dan mata wang asing. Sila baca selanjutnya...