Cetak       Kongsi


Pentadbiran Pertukaran Asing

a

Panduan Berurusan dengan Orang Tertentu dan dalam Mata Wang Terhad (Sila klik di sini untuk melihat)

Permohonan untuk kelulusan berkaitan dengan perkara di atas boleh dikemukakan kepada:

Pengarah
Jabatan Pentadbiran Pertukaran Asing
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn 
50480 Kuala Lumpur

Faks:60 (3) 2693 7732

Director
Foreign Exchange Administration Department
Bank Negara Malaysia
Jalan Dato' Onn 
50480 Kuala Lumpur
 
Fax: 60 (3) 2693 7732