Cetak       Kongsi


Pembangunan Sektor Kewangan

Jaring Keselamatan kewangan

Jaring keselamatan kewangan adalah penting untuk memelihara kekukuhan dan keyakinan dalam sektor kewangan. Malaysia telah mewujudkan jaring keselamatan kewangan yang komprehensif, merangkumi peraturan dan penyeliaan kehematan yagn sedang dilaksanakan oleh Bank Negara Malaysia, kemudahan pemberi pinjaman terakhir oleh Bank Negara Malaysia dan rangka kerja insurans deposit.