Cetak       Kongsi


Pembangunan Sektor Kewangan

Infrastruktur Pasaran Kewangan

Dalam membangunkan pasaran modal tempatan, inisiatif utama tertumpu pada usaha mewujudkan persekitaran pengawalseliaan yang menyokong, infrastruktur pasaran yang komprehensif, pembangunan pasaran yang berterusan dengan kepelbagaian produk, mudah tunai dan inovasi serta liberalisasi dasar pertukaran asing yang sedang dilaksanakan untuk menyokong pembangunan pasaran kewangan. BNM telah melaksanakan pelbagai inisiatif untuk memenuhi objektif ini, yang antara lainnya termasuk penubuhan: