Cetak       Kongsi


Maklum balas terhadap laporan media mengenai kerugian pertukaran asing

No Ruj : 01/17/08 27 Jan 2017 Embargo : Untuk Siaran Segera    

Liputan media mengenai kerugian pertukaran asing (forex) baru-baru ini merujuk kejadian yang berlaku hampir 25 tahun lalu. Sejak itu, Bank Negara Malaysia telah mencapai kemajuan, lebih kukuh, lebih telus dan lebih bertanggungjawab.
 
Dalam persekitaran global yang mencabar dan tidak pasti pada masa ini, kita perlu memberikan tumpuan pada usaha untuk memastikan sistem kewangan dan ekonomi negara kekal berdaya tahan dan terus stabil.

Bank Negara Malaysia
27 Jan 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.