Cetak       Kongsi


Perkembangan Ekonomi dan Kewangan Malaysia pada Suku Keempat 2016

No Ruj : 02/17/03 16 Feb 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1200 pada hari Khamis 16 Februari 2017

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™.[Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempunyai perisian tersebut, baca dokumen tersebut [PDF, 50KB]

Lihat juga:

Bank Negara Malaysia
16 Feb 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.