Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 28 Februari 2017

No Ruj : 03/17/04 07 Mar 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Rabu 22 Februari 2017

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD95.0 bilion (bersamaan dengan RM426.3 bilion) pada 28 Februari 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 8.5 bulan import tertangguh dan ialah 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 28 Februari 2017

Bank Negara Malaysia
22 Feb 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.