Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 15 Mac 2017

No Ruj : 03/17/08 22 Mar 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Rabu 22 Mac 2017

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD94.9 bilion (bersamaan dengan RM425.5 bilion) pada 15 Mac 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 8.3 bulan import tertangguh dan ialah 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 15 Mac 2017

Bank Negara Malaysia
22 Mar 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.