Cetak       Kongsi


Laporan Tahunan Bank Negara Malaysia 2016

No Ruj : 03/17/09 23 Mar 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1700 pada hari Khamis 23 Mac 2017

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempuyai perisian tersebut, baca dokumen tersebut [PDF, 56K].

Lihat juga:

Bank Negara Malaysia
23 Mar 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.