Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Mac 2017

No Ruj : 04/17/03 07 Apr 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Jumaat 07 April 2017

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD95.4 bilion (bersamaan dengan RM422.2 bilion) pada 31 Mac 2017. Paras rizab ini telah mengambil kira pelarasan bagi perubahan penilaian semula pertukaran asing. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 8.3 bulan import tertangguh dan ialah 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 31 Mac 2017

Bank Negara Malaysia
07 Apr 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.