Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 28 April 2017

No Ruj : 05/17/05 05 May 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Jumaat 05 Mei 2017

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD96.1 bilion (bersamaan dengan RM425.2 bilion) pada 28 April 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.9 bulan import tertangguh dan ialah 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 28 April 2017

Bank Negara Malaysia
05 May 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.