Cetak       Kongsi


Perkembangan Ekonomi dan Kewangan Malaysia pada Suku Pertama 2017

No Ruj : 05/17/09 19 May 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1200 pada hari Jumaat 19 Mei 2017

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™.[Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempunyai perisian tersebut, baca dokumen tersebut [PDF, 50KB]

 

Lihat juga:

Bank Negara Malaysia
19 May 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.