Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 15 Mei 2017

No Ruj : 05/17/10 22 May 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Isnin 22 Mei 2017

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD97.3 bilion (bersamaan dengan RM430.5 bilion) pada 15 Mei 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.8 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 15 Mei 2017

Bank Negara Malaysia
22 May 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.