Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 15 Jun 2017

No Ruj : 06/17/04 22 Jun 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Khamis 22 Jun 2017

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD98.7 bilion (bersamaan dengan RM436.1 bilion) pada 15 Jun 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 8.2 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 15 Jun 2017

Bank Negara Malaysia
22 Jun 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.