Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 14 Julai 2017

No Ruj : 07/17/07 21 Jul 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Jumaat 21 Julai 2017

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD99.1 bilion (bersamaan dengan 425.4 bilion) pada 14 Julai 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.9 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 14 Julai 2017

Bank Negara Malaysia
21 Jul 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.