Cetak       Kongsi


Perkembangan Ekonomi dan Kewangan Malaysia pada Suku Kedua 2017

No Ruj : 08/17/11 18 Aug 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1200 pada hari Jumaat 18 Ogos 2017

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™.[Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempunyai perisian tersebut, baca dokumen tersebut [PDF, 50KB]

 

Lihat juga:

Bank Negara Malaysia
18 Aug 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.