Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 30 Ogos 2017

No Ruj : 09/17/03 06 Sep 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Rabu 06 September 2017

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD100.5 bilion (bersamaan dengan RM431.7 bilion) pada 30 Ogos 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.8 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 30 Ogos 2017

Bank Negara Malaysia
06 Sep 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.