Cetak       Kongsi


Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan Ogos 2017

No Ruj : 09/17/08 29 Sep 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Jumaat 29 September 2017

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempunyai perisian tersebut, baca dokumen tersebut [PDF, 209KB]. 

Lihat Juga: Sorotan dan Perangkaan Bulanan Ogos 2017

Bank Negara Malaysia
29 Sep 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.