Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 29 September 2017

No Ruj : 10/17/03 06 Oct 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Jumaat 06 Oktober 2017

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia meningkat kepada USD101.2 bilion (bersamaan dengan RM427.7 bilion) pada 29 September 2017. Rizab dalam ringgit menurun disebabkan oleh penambahan nilai ringgit pada suku ketiga. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.6 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 29 September 2017

Bank Negara Malaysia
06 Oct 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.