Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Oktober 2017

No Ruj : 11/17/02 07 Nov 2017 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Selasa 07 November 2017

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD101.5 bilion (bersamaan dengan RM428.9 bilion) pada 31 Oktober 2017. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.6 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 31 Oktober 2017

Bank Negara Malaysia
07 Nov 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.