Print       Share


Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan November 2017

Ref No : 12/17/20 29 Dec 2017 Embargo : Not for publication or broadcast before 1500 hours on Friday 29 December 2017

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempunyai perisian tersebut, baca dokumen tersebut [PDF, 209KB]. 

Bank Negara Malaysia
29 Dec 2017

© Bank Negara Malaysia, 2017. All rights reserved.