Cetak       Kongsi


Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan Disember 2017

No Ruj : 01/18/13 30 Jan 2018 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Selasa 30 Januari 2018

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempunyai perisian tersebut, baca dokumen tersebut [PDF, 209KB]. 

Lihat Juga: Sorotan dan Perangkaan Bulanan Disember 2017

Bank Negara Malaysia
30 Jan 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.