Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 30 Januari 2018

No Ruj : 02/18/02 06 Feb 2018 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Selasa 06 Februari 2018
Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD103.7 bilion pada 30 Januari 2018. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.2 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 30 Januari 2018

Bank Negara Malaysia
06 Feb 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.