Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 30 Mac 2018

No Ruj : 04/18/01 06 Apr 2018 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Jumaat 06 April 2018

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD107.8 bilion pada 30 Mac 2018. Paras rizab ini telah mengambil kira pelarasan bagi perubahan penilaian semula pertukaran asing.Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.4 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 30 Mac 2018

Bank Negara Malaysia
06 Apr 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.