Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 30 April 2018

No Ruj : 05/18/01 07 May 2018 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Isnin 07 Mei 2018

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD109.5 bilion pada 30 April 2018. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.5 bulan import tertangguh dan 1.1 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 30 April 2018

Bank Negara Malaysia
07 May 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.