Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 14 Jun 2018

No Ruj : 06/18/03 21 Jun 2018 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Khamis 21 Jun 2018

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD107.9 bilion pada 14 Jun 2018. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.5 bulan import tertangguh dan 1.0 kali hutang luar negeri jangka pendek.
 


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 14 Jun 2018

Bank Negara Malaysia
21 Jun 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.