Cetak       Kongsi


Penilaian Bebas Pembelian Tanah

No Ruj : 10/18/13 31 Oct 2018 Embargo : Untuk Siaran Segera    

Pada bulan Ogos 2018, Bank Negara Malaysia (BNM) telah meminta diadakan satu penilaian semula pembelian tanah Lot 41 oleh penilai bebas.
 
Penilaian tersebut masih berjalan. Bagi memastikan penilaian dalaman ini berjalan dengan lancar, beberapa pegawai BNM yang berkenaan telah memilih untuk bercuti (leave of absence) sehingga penilaian selesai

Bank Negara Malaysia
31 Oct 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.