Cetak       Kongsi


Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan September 2018

No Ruj : 10/18/12 31 Oct 2018 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Rabu 31 Oktober 2018

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempunyai perisian tersebut, baca dokumen tersebut [PDF, 209KB]. 

Lihat Juga: Sorotan dan Perangkaan Bulanan September 2018

Bank Negara Malaysia
31 Oct 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.