Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Oktober 2018

No Ruj : 11/18/02 07 Nov 2018 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Rabu 07 November 2018

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD101.7 bilion pada 31 Oktober 2018. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.5 bulan import tertangguh dan 0.9 kali hutang luar negeri jangka pendek.
 


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 31 Oktober 2018

Bank Negara Malaysia
07 Nov 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.