Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 15 November 2018

No Ruj : 11/18/05 22 Nov 2018 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Khamis 22 November 2018

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD102.1 bilion pada 15 November 2018. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.7 bulan import tertangguh dan 1.0 kali hutang luar negeri jangka pendek.


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 15 November 2018

Bank Negara Malaysia
22 Nov 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.