Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 30 November 2018

No Ruj : 12/18/04 07 Dec 2018 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Jumaat 07 Disember 2018

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD102.0 bilion pada 30 November 2018. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.5 bulan import tertangguh dan 1.0 kali hutang luar negeri jangka pendek.
 


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 30 November 2018

Bank Negara Malaysia
07 Dec 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.