Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 14 Disember 2018

No Ruj : 12/18/05 21 Dec 2018 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Jumaat 21 Disember 2018

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD101.4 bilion pada 14 Disember 2018. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.4 bulan import tertangguh dan 1.0 kali hutang luar negeri jangka pendek.
 


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 14 Disember 2018

Bank Negara Malaysia
21 Dec 2018

© Bank Negara Malaysia, 2018. All rights reserved.