Print       Share


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Disember 2018

Ref No : 01/19/01 07 Jan 2019 Embargo : Not for publication or broadcast before 1500 hours on Monday 07 January 2019

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD101.4 bilion pada 31 Disember 2018. Paras rizab ini telah mengambil kira pelarasan suku tahunan bagi perubahan penilaian semula pertukaran asing. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.4 bulan import tertangguh dan 1.0 kali hutang luar negeri jangka pendek.
 


See also: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 31 December 2018

Bank Negara Malaysia
07 Jan 2019

© Bank Negara Malaysia, 2019. All rights reserved.