Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 31 Disember 2018

No Ruj : 01/19/01 07 Jan 2019 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Isnin 07 Januari 2019

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD101.4 bilion pada 31 Disember 2018. Paras rizab ini telah mengambil kira pelarasan suku tahunan bagi perubahan penilaian semula pertukaran asing. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.4 bulan import tertangguh dan 1.0 kali hutang luar negeri jangka pendek.
 


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 31 Disember 2018

Bank Negara Malaysia
07 Jan 2019

© Bank Negara Malaysia, 2019. All rights reserved.