Cetak       Kongsi


Rizab Antarabangsa Bank Negara Malaysia pada 15 Januari 2019

No Ruj : 01/19/04 22 Jan 2019 Embargo : Tidak boleh disiarkan atau dicetak sebelum jam1500 pada hari Selasa 22 Januari 2019

Rizab antarabangsa Bank Negara Malaysia berjumlah USD101.7 bilion pada 15 Januari 2019. Paras rizab ini memadai untuk membiayai 7.3 bulan import tertangguh dan 1.0 kali hutang luar negeri jangka pendek.
 


Lihat juga: BNM Statement of Assets & Liabilities as at 15 Januari 2019

Bank Negara Malaysia
22 Jan 2019

© Bank Negara Malaysia, 2019. All rights reserved.