Print       Share


Perkembangan Monetari dan Kewangan dalam bulan Oktober 2019

Ref No : 11/19/09 29 Nov 2019 Embargo : For immediate release    

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempunyai perisian tersebut, baca dokumen tersebut [PDF, 209KB]. 

Bank Negara Malaysia
29 Nov 2019

© Bank Negara Malaysia, 2019. All rights reserved.