Cetak       Kongsi


Penerbitan

Laporan Tahunan BNM 2016

No. Rujukan: 03/17/09

EMBARGO: Tidak boleh dicetak atau disiarkan sebelum jam 1700, Khamis 23 Mac 2017

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempuyai perisian tersebut, pilih salah satu daripada yang berikut:

Buku Lengkap [PDF 7.4M]
Keperluan Berkanun
Perutusan Gabenor
Ringkasan Eksekutif
Kandungan

Bab 1: Perkembangan Ekonomi pada Tahun 2016

Bab 2: Keadaan Monetari dan Kewangan pada tahun 2016

Bab 3: Dasar Monetari pada Tahun 2016 

Bab 4: Prospek dan Dasar pada Tahun 2017

Bab 5: Tadbir Urus, Pembangunan Organisasi dan Komunikasi .

Bab 6: Ahli-ahli Lembaga Pengarah dan Jawatankuasa Bank .

Bab 7: Penyata Kewangan Tahunan


Tambahan [PDF 200K]
Kandungan
Statistik Ekonomi dan Kewangan Utama

Akaun Negara
A.1 Keluaran Dalam Negeri Kasar Mengikut Jenis Aktiviti Ekonomi pada Harga Malar Tahun 2010
A.2 Pertumbuhan dalam Pengeluaran Perkilangan (2010=100)
A.3 Prestasi Sektor Perkhidmatan pada Harga Malar Tahun 2010
A.4 PNK Mengikut Agregat Permintaan
A.5 Jurang Tabungan-Pelaburan
A.6 Pasaran Pekerja: Penunjuk Terpilih 
A.7 Penunjuk Penggunaan Swasta 
A.8 Penunjuk Pelaburan Swasta

Sektor Luar Negeri
A.9 Imbangan Pembayaran
A.10 Eksport Kasar
A.11 Import Kasar
A.12 Rakan Perdagangan Malaysia
A.13 Hutang Luar Negeri Terkumpul dan Khidmat Bayaran Hutang

Indeks Harga Pengguna dan Pengeluar
A.14 Indeks Harga Pengguna
A.15 Indeks Harga Pengeluar

Penunjuk Monetari dan Kewangan
A.16 Wang Secara Luas (M3)
A.17 Bekalan Wang: Perubahan Tahunan dan Kadar Pertumbuhan
A.18 Kadar Faedah (%)
A.19 Pergerakan Ringgit
A.20 Pembiayaan Ekonomi 

Kewangan Awam
A.21 Kewangan Sektor Awam Disatukan


Akronim dan Singkatan

© Bank Negara Malaysia, 2017. Semua hakcipta terpelihara