Cetak       Kongsi


Penerbitan

Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2015

Ref No: 03/16/12

EMBARGO: Tidak boleh dicetak atau disiarkan sebelum jam 1800, Rabu 23 Mac 2016

Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2015

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempuyai perisian tersebut, pilih salah satu daripada yang berikut:

Buku Lengkap [PDF 3.3M]
Kandungan [PDF 45K]
Perutusan Gabenor [PDF 62K]
Ringkasan Eksekutif [PDF 110K]
 
Laporan Kestabilan Kewangan

Bab 1: Perkembangan Risiko dan Penilaian Kestabilan Kewangan pada tahun 2015 [PDF 2.1M]

Bab 2: Pembangunan Sektor Kewangan [PDF 766K]

Bab 3: Rangka Kerja Pengawalan dan Penyeliaan [PDF 483K]

Bab 4: Amalan Pasaran dan Pemerkasaan Pengguna [PDF 342K]

 
Laporan Sistem Pembayaran

Bab 5: Sistem Pembayaran dan Penyelesaian [PDF 625K]


Tambahan [PDF 144K]


Kandungan


Perangkaan Penting Kewangan dan Sistem Pembayaran


Sistem Kewangan
A.1 Penunjuk Kekukuhan Kewangan Utama [PDF 36K]
A.2 Penunjuk Kewangan Utama - Sektor Perbankan Islam dan Takaful [PDF 36K]
 
Sistem Perbankan
A.3 Sistem Perbankan: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 35K]
A.4 Bank Perdagangan: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 35K]
A.5 Bank Pelaburan: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 35K]
A.6 Sistem Perbankan Islam: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 35K]
A.7 Sistem Perbankan: Rangkaian dan Tenaga Kerja [PDF 35K]
A.8 Bank Perdagangan: Komitmen dan Kontingensi [PDF 36K]
A.9 Bank Pelaburan: Komitmen dan Kontingensi [PDF 36K]
 
Sektor Insurans
Perniagaan Insurans Hayat
A.10 Insurans Hayat: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 42K]
 
Perniagaan Insurans Am
A.11 Insurans Am: Pengunderaitan dan Hasil Kendalian [PDF 33K]
 
Sektor Takaful
Perniagaan Takaful Keluarga
A.12 Takaful Keluarga: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 36K]
 
Perniagaan Takaful Am
A.13 Takaful Am: Pengunderaitan dan Hasil Kendalian [PDF 33K]
 
Institusi Kewangan Pembangunan
A.14 Institusi Kewangan Pembangunan: Sumber dan Kegunaan Dana [PDF 35K]
A.15 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Sumber dan Kegunaan Dana [PDF 35K]
A.16 Institusi Kewangan Pembangunan: Pembiayaan Mengikut Sektor Ekonomi [PDF 35K]
A.17 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Pembiayaan Mengikut Sektor Ekonomi [PDF 35K]
A.18 Institusi Kewangan Pembangunan: Data Terpilih [PDF 35K]
 
Perniagaan Perkhidmatan Wang
A.19 Jumlah Kiriman Wang Keluar dan Masuk [PDF 35K]
 
Sistem Pembayaran dan Penyelesaian
A.20 Penunjuk Pembayaran Asas [PDF 35K]
A.21 Instrumen Pembayaran Bukan Tunai: Jumlah Urus Niaga [PDF 35K]
A.22 Instrumen Pembayaran Bukan Tunai: Nilai Urus Niaga [PDF 33K]
A.23 Sistem Pembayaran: Jumlah dan Nilai Urus Niaga [PDF 34K]
A.24 Urus Niaga Pembayaran dan Sekuriti Melalui RENTAS [PDF 33K]
A.25 Saluran Pembayaran: Jumlah dan Nilai Urus Niaga [PDF 34K]
A.26 Urus Niaga Pembayaran Mengikut Saluran [PDF 33K]
A.27 Pengeluaran Wang Tunai Melalui ATM di Malaysia [PDF 34K]
A.28 Bilangan Terminal Pindahan Dana Elektronik Jualan Semasa(Electronic Funds Transfer at Point-of-Sale)
A.29 Bilangan Kad dan Pengguna Instrumen Pembayaran dan Saluran Pembayaran [PDF 33K]
A.30 Bilangan Peserta dan Pengeluar Instrumen [PDF 34K]
 

© Bank Negara Malaysia, 2016. Semua hakcipta terpelihara.