Cetak       Kongsi


Penerbitan

Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2013

Ref No: 3/14/04

EMBARGO: Tidak boleh dicetak atau disiarkan sebelum jam 1800, Rabu 19 Mac 2014

Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2013

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempuyai perisian tersebut, pilih salah satu daripada yang berikut:

Buku Lengkap [PDF 883K]
Keperluan Berkanun[PDF 30K]
Kandungan [PDF 36K]
Perutusan Gabenor [PDF 43K]
Ringkasan Eksekutif [PDF 61K]
 
Laporan Kestabilan Kewangan

Bab 1: Perkembangan Risiko dan Penilaian Kestabilan Kewangan pada tahun 2013 [PDF 368K]

Bab 2: Pembangunan Sektor Kewangan [PDF 138K]

Bab 3: Rangka Kerja Pengawalan dan Penyeliaan [PDF 145K]

Bab 4: Amalan Pasaran dan Pemerkasaan Pengguna [PDF 145K]

 
Laporan Sistem Pembayaran

Bab 5: Sistem Pembayaran dan Penyelesaian [PDF 107K]


Tambahan [PDF 144K]


Kandungan


Perangkaan Penting Kewangan dan Sistem Pembayaran


Sistem Kewangan
A.1 Penunjuk Kekukuhan Kewangan Utama [PDF 36K]
A.2 Penunjuk Kewangan Utama - Sektor Perbankan Islam dan Takaful [PDF 36K]
 
Sistem Perbankan
A.3 Sistem Perbankan: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 35K]
A.4 Bank Perdagangan: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 35K]
A.5 Bank Pelaburan: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 35K]
A.6 Sistem Perbankan Islam: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 35K]
A.7 Sistem Perbankan: Rangkaian dan Tenaga Kerja [PDF 35K]
A.8 Bank Perdagangan: Komitmen dan Kontingensi [PDF 36K]
A.9 Bank Pelaburan: Komitmen dan Kontingensi [PDF 36K]
 
Sektor Insurans
Perniagaan Insurans Hayat
A.10 Insurans Hayat: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 42K]
 
Perniagaan Insurans Am
A.11 Insurans Am: Pengunderaitan dan Hasil Kendalian [PDF 33K]
 
Sektor Takaful
Perniagaan Takaful Keluarga
A.12 Takaful Keluarga: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 36K]
 
Perniagaan Takaful Am
A.13 Takaful Am: Pengunderaitan dan Hasil Kendalian [PDF 33K]
 
Institusi Kewangan Pembangunan
A.14 Institusi Kewangan Pembangunan: Sumber dan Kegunaan Dana [PDF 35K]
A.15 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Sumber dan Kegunaan Dana [PDF 35K]
A.16 Institusi Kewangan Pembangunan: Haluan Pinjaman [PDF 35K]
A.17 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Haluan Pinjaman [PDF 35K]
A.18 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Pinjaman Terjejas dan Peruntukan Jejas Nilai [PDF 35K]
A.19 Bank Pembangunan Malaysia Berhad [PDF 35K]
A.20 Small Medium Enterprise Development Bank Malaysia Berhad (SME Bank) [PDF 35K]
A.21 Export-Import Bank of Malaysia Berhad [PDF 35K]
A.22 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad [PDF 35K]
A.23 Bank Simpanan Nasional [PDF 35K]
A.24 Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank) [PDF 33K]
A.25 Institusi Kewangan Pembangunan: Data Terpilih [PDF 34K]
 
Perniagaan Perkhidmatan Wang
A.26 Jumlah Kiriman Wang Keluar dan Masuk [PDF 31K]
 
Sistem Pembayaran dan Penyelesaian
A.27 Penunjuk Pembayaran Asas [PDF 31K]
A.28 Bahagian Pembayaran Bukan Tunai Mengikut Jumlah Urus Niaga [PDF 36K]
A.29 Instrumen Pembayaran Bukan Tunai: Bilangan Urus Niaga [PDF 36K]
A.30 Instrumen Pembayaran Bukan Tunai: Nilai Urus Niaga [PDF 30K]
A.31 Sistem Pembayaran: Bilangan dan Nilai Urus Niaga [PDF 37K]
A.32 Urus Niaga Pembayaran dan Sekuriti Melalui RENTAS [PDF 37K]
A.33 Saluran Pembayaran: Bilangan dan Nilai Urus Niaga [PDF 37K]
A.34 Urus Niaga Pembayaran Mengikut Saluran [PDF 37K]
A.35 Pengeluaran Wang Tunai Melalui ATM di Malaysia [PDF 36K]
A.36 Bilangan Terminal Pindahan Dana Elektronik Jualan Semasa (Electronic Funds Transfer at Point-of-sale) [PDF 36K]
A.37 Bilangan Kad dan Pengguna Instrumen dan Saluran Pembayaran [PDF 36K]
A.38 Bilangan Peserta dan Pengeluar Instrumen [PDF 34K]

© Bank Negara Malaysia, 2014. Semua hakcipta terpelihara.