Cetak       Kongsi


Penerbitan

Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2010

Ref No: 03/11/10 (BN)

EMBARGO: Tidak boleh dicetak atau disiarkan sebelum jam 1800, Rabu 23 Mac 2011

Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2010

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempuyai perisian tersebut, pilih salah satu daripada yang berikut:

Buku Lengkap [PDF 883K]
Surat Penyampaian[PDF 30K]
Kandungan [PDF 36K]
Perutusan Gabenor [PDF 43K]
Ringkasan Eksekutif [PDF 61K]
 
Laporan Kestabilan Kewangan

Bab 1: Perkembangan Risiko dan Penilaian Kestabilan Kewangan pada tahun 2010 [PDF 368K]

Bab 2: Pembangunan Sektor Kewangan [PDF 138K]

Bab 3: Rangka Kerja Pengawalan Kehematan dan Penyeliaan [PDF 145K]

 
Laporan Sistem Pembayaran
Bab 4: Sistem Pembayaran dan Penyelesaian [PDF 107K]


Tambahan [PDF 144K]


Kandungan


Perangkaan Penting Kewangan dan Sistem Pembayaran


Sistem Kewangan
A.1 Sumber dan Kegunaan Dana Sistem Kewangan [PDF 36K]
A.2 Penunjuk Kekukuhan Kewangan Utama[PDF 36K]
A.3 Penunjuk Kewangan Utama - Sektor Perbankan Islam dan Takaful [PDF 35K]
 
Sistem Perbankan
A.4 Sistem Perbankan: Pendapatan dan Perbelanjaan[PDF 35K]
A.5 Bank Perdagangan: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 35K]
A.6 Bank Pelaburan: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 35K]
A.7 Sistem Perbankan Islam: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 35K]
A.8 Sistem Perbankan: Rangkaian dan Tenaga Kerja [PDF 36K]
A.9 Bank Perdagangan: Komitmen dan Kontingensi [PDF 36K]
A.10 Bank Pelaburan: Komitmen dan Kontingensi [PDF 36K]
 
Sektor Insurans
Perniagaan Insurans Hayat
A.11 Insurans Hayat: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 42K]
 
Perniagaan Insurans Am
A.12 Insurans Am: Pengunderaitan dan Hasil Kendalian [PDF 33K]
 
Sektor Takaful
Perniagaan Takaful Keluarga
A.13 Takaful Keluarga: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 36K]
 
Perniagaan Takaful Am
A.14 Takaful Am: Pengunderaitan dan Hasil Kendalian [PDF 33K]
 
Institusi Kewangan Pembangunan
A.15 Institusi Kewangan Pembangunan: Sumber dan Kegunaan Dana [PDF 35K]
A.16 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Sumber dan Kegunaan Dana [PDF 35K]
A.17 Institusi Kewangan Pembangunan: Haluan Pinjaman [PDF 35K]
A.18 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Haluan Pinjaman [PDF 35K]
A.19 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Pinjaman Tak Berbayar dan Peruntukan Hutang Ragu dan Lapuk [PDF 35K]
A.20 Bank Pembangunan Malaysia Berhad [PDF 35K]
A.21 Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) [PDF 35K]
A.22 Export-Import Bank of Malaysia Berhad [PDF 35K]
A.23 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad [PDF 35K]
A.24 Bank Simpanan Nasional [PDF 33K]
A.25 Bank Pertanian Malaysia Berhad (Agrobank) [PDF 34K]
A.26 Institusi Kewangan Pembangunan: Data Terpilih [PDF 29K]
 
Sistem Pembayaran dan Penyelesaian
A.27 Penunjuk Pembayaran Asas [PDF 31K]
A.28 Instrumen Pembayaran Bukan Tunai: Bilangan Urus Niaga [PDF 36K]
A.29 Instrumen Pembayaran Bukan Tunai: Nilai Urus Niaga [PDF 36K]
A.30 Urus Niaga Pembelian Menggunakan Kad Kredit dan Kad Debit Jenama Antarabangsa: Lima Aktiviti Perniagaan Terbesar [PDF 30K]
A.31 Sistem Pembayaran: Bilangan dan Nilai Urus Niaga [PDF 30K]
A.32 Pembayaran dan Urus Niaga Sekuriti Melalui RENTAS [PDF 37K]
A.33 Saluran Pembayaran: Bilangan Urus Niaga [PDF 37K]
A.34 Saluran Pembayaran: Nilai Urus Niaga [PDF 37K]
A.35 Pengeluaran Wang Tunai Melalui ATM di Malaysia: Bilangan Urus Niaga [PDF 37K]
A.36 Pengeluaran Wang Tunai Melalui ATM di Malaysia: Nilai Urus Niaga [PDF 37K]
A.37 Bilangan Terminal Pindahan Dana Elektronik Semasa Jualan (Electronic Fund Transfer at Point-of-Sale) [PDF 36K]
A.38 Bilangan Peniaga Yang Menerima Kad Pembayaran [PDF 36K]
A.39 Bilangan Kad dan Pengguna Instrumen dan Saluran Pembayaran [PDF 36K]
A.40 Jumlah Kiriman Wang Keluar dan Masuk [PDF 34K]
A.41 Bilangan Peserta dan Pengeluar Instrumen [PDF 35K]

© Bank Negara Malaysia, 2011. Semua hakcipta terpelihara.