Cetak       Kongsi


Penerbitan

Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2009

Ref No: 03/10/08 (BN)

EMBARGO: Tidak boleh dicetak atau disiarkan sebelum jam 1800, Rabu 24 Mac 2010

Laporan Kestabilan Kewangan dan Sistem Pembayaran 2009

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format).

Perisian Adobe™ Acrobat™ Reader™ diperlukan untuk membaca dokumen-dokumen ini. Perisian tersebut boleh diperolehi secara percuma dari laman web Adobe™. [Dapatkannya]

Sekiranya anda sudah mempuyai perisian tersebut, pilih salah satu daripada yang berikut:

Buku Lengkap [PDF 883K]
Surat Penyampaian[PDF 30K]
Kandungan [PDF 36K]
Perutusan Gabenor [PDF 43K]
Ringkasan Eksekutif [PDF 61K]
 
Laporan Kestabilan Kewangan

Bab 1: Penilaian Risiko Sistem Kewangan [PDF 368K]

Bab 2: Pembangunan Sektor Kewangan [PDF 138K]

Bab 3: Rangka Kerja Pengawalan Kehematan dan Penyeliaan [PDF 145K]

 
Laporan Sistem Pembayaran
Bab 4: Sistem Pembayaran dan Penyelesaian [PDF 107K]


Tambahan [PDF 144K]


Kandungan


Perangkaan Penting Kewangan dan Sistem Pembayaran


Sistem Perbankan
A.1 Sumber dan Kegunaan Dana Sistem Kewangan [PDF 42K]
A.2 Sistem Perbankan: Pendapatan dan Perbelanjaan[PDF 39K]
A.3 Bank Perdagangan: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 41K]
A.4 Bank Pelaburan: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 39K]
A.5 Sistem Perbankan Islam: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 41K]
A.6 Sistem Perbankan: Data Utama [PDF 40K]
A.7 Bank Perdagangan: Komitmen dan Kontingensi [PDF 40K]
A.8 Bank Pelaburan: Komitmen dan Kontingensi [PDF 42K]
 
Sektor Insurans
Sektor Insurans: Perniagaan Insurans Hayat
A.9 Insurans Hayat: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 42K]
 
Sektor Insurans: Perniagaan Insurans Am
A.10 Insurans Am: Pengunderaitan dan Hasil Kendalian [PDF 33K]
 
Sektor Takaful
Sektor Takaful: Perniagaan Takaful Keluarga
A.11 Takaful Keluarga: Pendapatan dan Perbelanjaan [PDF 33K]
 
Sektor Takaful : Perniagaan Takaful Am
A.12 Takaful Am: Pengunderaitan dan Hasil Kendalian [PDF 34K]
 
Institusi Kewangan Pembangunan
A.13 Institusi Kewangan Pembangunan: Sumber dan Kegunaan Dana [PDF 40K]
A.14 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Sumber dan Kegunaan Dana [PDF 41K]
A.15 Institusi Kewangan Pembangunan: Haluan Pinjaman [PDF 39K]
A.16 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Haluan Pinjaman [PDF 41K]
A.17 Institusi Kewangan Pembangunan di bawah AIKP: Pinjaman Tak Berbayar dan Peruntukan Hutang Ragu dan Lapuk [PDF 40K]
A.18 Bank Pembangunan Malaysia Berhad [PDF 40K]
A.19 Bank Perusahaan Kecil & Sederhana Malaysia Berhad (SME Bank) [PDF 40K]
A.20 Export-Import Bank of Malaysia Berhad [PDF 39K]
A.21 Bank Kerjasama Rakyat Malaysia Berhad [PDF 41K]
A.22 Bank Simpanan Nasional [PDF 37K]
A.23 Bank Pertanian Malaysia (Agrobank) [PDF 40K]
A.24 Institusi Kewangan Pembangunan: Data Terpilih [PDF 34K]
 
Sektor Isi Rumah
A.25 Sektor Isi Rumah: Penunjuk Terpilih [PDF 34K]
 
Sistem Pembayaran dan Penyelesaian
A.26 Penunjuk Pembayaran Asas [PDF 36K]
A.27 Penggunaan Pelbagai Instrumen Pembayaran Bukan Tunai [PDF 32K]
A.28 Penggunaan Pelbagai Saluran Pembayaran [PDF 40K]
A.29 Penggunaan Pelbagai Sistem Pembayaran [PDF 33K]
A.30 Urus Niaga Pembelian Menggunakan Kad Kredit dan Kad Debit Mengikut
Aktiviti Perniagaan pada Tahun 2009
[PDF 33K]
A.31 Arahan Pembayaran dan Pindahan Sekuriti Melalui RENTAS [PDF 42K]
A.32 Bilangan Terminal Pindahan Dana Elektronik Semasa Jualan
(Electronic Fund Transfer at Point-of-Sale)
[PDF 39K]
A.33 Bilangan Kad dan Pengguna Instrumen dan Saluran Pembayaran [PDF 39K]
A.34 Jumlah Pengiriman Wang Keluar dan Masuk [PDF 40K]
A.35 Bilangan Peserta dan Pengeluar Instrumen [PDF 42K]

© Bank Negara Malaysia, 2010. Semua hakcipta terpelihara.