Print       Share


Penerbitan

Laporan Tahunan Insurans 2005

Semua dokumen di sini adalah dalam format PDF (Portable Document Format). Namun, versi bentuk buku boleh didapati dari Ibu Pejabat kami di Kuala Lumpur.

Anda memerlukan Adobe™ Acrobat™ Reader™ untuk membaca laporan di bawah. Ia boleh didapati secara percuma dari laman web Adobe™. [Klik disini]

Jika anda sudah mempunyai perisian tersebut, sila buat pilihan:
 

Buku [PDF,1.2 MB]
Misi & Surat Penyampaian [PDF, 400K]
Perutusan Gabenor [PDF, 1.4M]
Statistik Utama [PDF, 400K]
 • Carta 1 : Malaysia - Petunjuk Ekonomi Utama
 • Carta 2: Petunjuk Utama Insurans

Bab 1: Pentadbiran Akta
[PDF, 1.5M]
Bab 2: Dasar dan Perkembangan [PDF, 1.5M]
Rencana : Pengenalan Penasihat Kewangan [PDF, 400K]
Bab 3 : Prestasi Industri pada Tahun 2005 [PDF, 1.8M]
Rencana : Perkembangan Dalam Sektor Insurans Perubatan dan Kesihatan [PDF, 400K]

Lampiran [PDF, 1.9M]

 • Pindaan kepada Akta Insurans 1996 dan Perundangan Subsidiari Dibuat di bawah Akta Insurans 1963 / Akta Insurans 1996 pada 31 Disember 2005
 • Penanggung Insurans Berlesen di bawah Akta Insurans 1996 pada 31 Disember 2005
 • Broker Insurans Berlesen di bawah Akta Insurans 1996 pada 31 Disember 2005
 • Ajuster Berlesen di bawah Akta Insurans 1996 pada 31 Disember 2005
 • Penanggung Insurans Disusun Semula pada 31 Disember 2005
 • Pertubuhan Insurans di Malaysia pada 31 Disember 2005
 • Carta Organisasi: Jabatan Pengawalan Insurans dan Jabatan Penyeliaan Insurans pada 31 Disember 2005
 • Pekeliling, Kaji Selidik dan Garis Panduan kepada Industri pada Tahun 2005
 • Kalendar Peristiwa 2005
 • Definisi Istilah Insurans

  Ringkasan Penyata Berkanun [PDF, 77K]

  INSURANS HAYAT [PDF, 700K]

 • L.1 : Akaun Hasil - Pendapatan
 • L.2 : Akaun Hasil - Perbelanjaan
 • L.3 : Liabiliti dan Aset Kumpulan Wang Insurans
 • L.4 : Polisi Baru Dikeluarkan - Insurans Hayat Individu
 • L.4G : Polisi Baru Dikeluarkan - Insurans Hayat Berkumpulan
 • L.5 : Penamatan, Pemindahan dan Pemulihan - Insurans Hayat Individu
 • L.5G : Penamatan, Pemindahan dan Pemulihan - Insurans Hayat Berkumpulan
 • L.6 : Polisi Berkuatkuasa pada Akhir Tahun (Tidak Termasuk Bonus Berbalik) - Insurans Hayat Individu
 • L 6G : Polisi Berkuatkuasa pada Akhir Tahun (Tidak Termasuk Bonus Berbalik) - Insurans Hayat Berkumpulan
 • L.7 : Ringkasan Laporan Penilaian
 • L.8 : Petunjuk Terpilih bagi Insurans Hayat Biasa

  INSURANS AM [PDF, 700K]

 • G.1 : Akaun Hasil - Pendapatan
 • G.2 : Akaun Hasil - Perbelanjaan
 • G.3 : Liabiliti dan Aset Kumpulan Wang Insurans
 • G.4 : Premium
 • G.4(a) : Premium Insurans Semula
 • G.4(b) : Premium Bersih dan Pendapatan Premium Diperolehi
 • G.5 : Tuntutan Kasar Dibayar
 • G.5(a) : Tuntutan Diperolehi
 • G.5(b) : Tuntutan Bersih Dibayar dan Tuntutan Bersih Kena Dibayar
 • G.6 : Keputusan Pengunderaitan dan Kendalian

  INSURANS HAYAT DAN AM [PDF, 400K]

 • LG : Liabiliti dan Aset bagi Penanggung Insurans Ditubuhkan di Malaysia